Comunicat de presă

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comuna Țaga, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului ” Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe de pe raza Comunei Taga, Județul Cluj, cod F-PNRR-Dotari-2023-6732, proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 15: Educație \ Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \ Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) \ și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației \ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar \ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/ atelierele școlare.

Proiectul se desfășoară în perioada 8 august 2023 – 31 decembrie 2024, valoarea totală a contractului de finanțare fiind de 724.660,26 lei fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generație UE din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum de 608.958,20 lei, valoarea TVA eligibil aferentă proiectului este de 115.702,06 lei.

Obiectivul general al proiectului este de a crește capacitatea de reziliență a sistemului educațional din Școala Gimnazială Țaga prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces educațional de calitate, modern și incluziv.

Obiectivul specific care se va finanța prin investiția 9 va asigura infrastructura, și resursele tehnologice necesare UIP Școlii Gimnaziale Țaga pentru a permite accesul elevilor din școala noastră la laborator de informatică performant, echipamente digitale dedicate pentru fiecare sală de clasă dar și pentru laboratorul multidisciplinar. La baza acestei investiții vor sta prevederile Ordinului nr.3677/14.02.2023 de modificare a Ordinului MEN nr 3497/2022 pentru aprobarea standardelor de echipare a unităților de învățământ preuniversitar cu echipamente tehnologice.

Obiectivul specific care se va finanța prin investiția 11 va asigura dotarea sălilor de clasă, a laboratorului de informatică și a laboratorului multidisciplinar, din Școala Gimnazială Țaga cu mobilier și materiale didactice conform următoarelor ordine ale Ministrului Educației Naționale:

  • Ordinul 4143/2022 privind aprobarea standardelor privind materialele de predare-învățare în educația timpurie și a normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la naștere la 6 ani;
  • Ordinul 4144/2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru învățământul primar;
  • Ordinul 4142/2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru clasele V -VIII;
  • Ordinul 2487/2022 privind aprobarea reglementărilor tehnice ”Normativ privind cerințele de calitate specifice construcțiilor pentru grădinițe copii, indicativ NP 011-2022;

 

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Comuna Taga_Comunicat de presa

Comuna Țaga

Localitatea Țaga, Nr. 23, Jud. Cluj

Telefon 0264248701

e-mail: primariataga@yahoo.com