ORGANIZATORUL CONCURSULUI

 “SUPER CONCURS” este inițiat de Radio FIR.

Concursul se va derula sub prevederile prezentului regulament, obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce prezentului regulament eventuale clarificări care vor apărea ca fiind necesare pe durata desfașurării concursului, asigurând egalitate de tratament tuturor participanților.

În vederea desemnării caștigătorilor, organizatorul va colecta datele cu caracter personal ale participanților, va asigura selectarea câștigătorului, va expedia/preda premiile și va face toate demersurile necesare pentru organizarea și desfășurarea în condiții optime a concursului.

Prin participarea la aceast concurs, se prezumă cunoașterea regulamentului și exprimarea acordului participanților asupra termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului regulament.

DESCRIEREA CONCURSULUI

Concursul va fi organizat de Radio FIR periodic, uneori zilnic, săptămânal sau lunar pe pagina de Facebook Radio FIR Dej, în funcție de colaboratori și comenzi.

În cadrul concursului ascultătorii și urmăritorii din Dej, Gherla, Beclean (și localitățile limitrofe) trebuie să fie atenți la postările care dau start concursului și regulamentul impus în postare prin care să fie eligibili șanselor de căștig.

CONDIȚII DE PARTICIPARE

La concurs poate participa oricare ascultător sau urmăritor din orașele Dej, Gherla, Beclean și localitățile limitrofe.
Aceștia trebuie să aibă vârsta peste 18 ani împliniți.

Un ascultător poate câștiga un singur premiu în cadrul unui concurs, dacă există extrageri care anunță mai mulți câștigători, dar poate participa la alte concursuri desfășurate pe parcurs pe pagina de Facebook Radio FIR Dej, chiar dacă sunt de la aceeași firmă/brand/instituție.