Comunicat de presă

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ” SPIRU HARET „, în calitate de Beneficiar, anunță demararea proiectului „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor – LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM – SPIRU HARET”, cod proiect F-PNRR-SmartLabs-2023-2688, proiect finanțat prin Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ/ Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației/ Componenta C15: Educație/ Pilonul VI. Politici pentru noua generație din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), aprobat prin Decizia 2021/0309 de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României.

Proiectul se desfășoară în perioada DECEMBRIE 2023 – IANUARIE 2025, Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 351.209,46 lei , din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 295.134,00 lei, valoarea TVA eligibil aferentă este de 56.075,46 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene – Următoarea Generație UE.

Obiectivul general al proiectului este Creșterea accesului la mijloace moderne de învățare pentru elevi și consolidarea competențelor digitale în utilizarea instrumentelor de tip ”laboratoare inteligente” pentru cadrele didactice. Proiectul vizează, de asemenea, creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile și combaterea excluziunii sociale, absenteismului și abandonului școlar.

Activitățile derulate în cadrul proiectului

  • achiziționarea de echipamente tehnologice (inclusiv mobilier ergonomic adaptat și integrat specific) pentru dezvoltarea unor laboratoare inteligente digitale, conform OME nr. 3497/2022;
  • achiziționarea de conținut educațional care va acoperi domenii din programa școlară și de software/licență cu specific educațional care să asigure distribuirea centralizată, în rețeaua locală, a materialelor didactice pe dispozitive;
  • conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicații a unității de învățământ;
  • instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor aferente conceptului de laborator inteligent digital integrat.

La finalizarea procesului de implementare, laboratorul va opera conform unui orar deja stabilit, fiind deschis cetățenilor din orașul nostru. Scopul final este să permită tuturor locuitorilor să beneficieze de oportunitățile oferite de laborator în domenii variate, precum cercetare, educație și dezvoltare tehnologică. În urma accesului la aceste facilități, ne angajăm să oferim o experiență pozitivă și educativă, contribuind la avansarea cunoștințelor și abilităților comunității noastre. În ansamblu, această inițiativă are ca scop promovarea progresului și inovației în comunitate, facilitând schimbul de idei și descoperiri care să aducă beneficii pe termen lung cetățenilor orașului nostru.

Comunicatul oficial poate fi descărcat aici Comunicat de presa LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM SPIRU HARET.

 

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ” SPIRU HARET „,

Localitatea: JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA,

STR. ALEXANDRU VAIDA VOEVOD, NR.55/A

Telefon: 0264541948

e-mail: rci2010@yahoo.com