În ședința de Guvern de joi a fost aprobată Ordonanța de Urgență privind anumite măsuri de sprijin pentru grupurile de copii preșcolari și elevi defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale de sprijin acordate electronic din fonduri externe nerambursabile.

„Acordăm, astăzi (n.r. – joi, 12 octombrie) prin Ordonanță de Urgență tichete sociale în valoare de 500 de lei pentru fiecare copil dintr-o familie cu venituri mici, care merge la grădiniță și la școală, la cursuri primare și gimnaziale”, a anunțat Marcel Ciolacu, la începutul ședinței de Guvern.

De acești bani vor beneficia aproximativ 410.000 de copii dezavantajați iar părinții pot să folosească aceste fonduri pentru cumpărarea de rechizite și articole de vestimentaţie necesare frecventării şcolii şi grădiniţei.

Cu tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional se pot achiziționa rechizite papetărie, caiete, pixuri, instrumente de desen, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și îmbrăcăminte necesară pentru școală și grădiniță.

Pentru a putea beneficia de ajutor, părinții copiilor vor trebui să completeze o cerere. Aceasta din urmă va trebui depusă la școli, în acest an școlar, până pe 26 octombrie.

Ministerul Educației, prin unitățile de învățământ din subordine, va primi și centraliza cererile pentru acordarea acestei măsuri de sprijin educațional, iar lista cu destinatarii finali eligibili va fi stabilită în urma verificărilor realizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Interne (prin Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și Inspectoratul General pentru Imigrări), precum și al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Potrivit proiectului, vor beneficia de tichete de 500 de lei pentru rechizite și haine:

a) copiii dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar înscrişi în învăţământul de stat

Aceștia trebui să îndeplinescă condiţiile, în luna iulie a fiecărui an, pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015.

b) copiii dezavantajaţi din învăţământul de stat primar înscrişi în învăţământul de stat primar

Aceștia trebuie să întrunescă criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002. De asemenea, aceștia trebuie să fie în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.

c) copiii dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial înscrişi în învăţământul de stat gimnazial

Aceștia trebuie să întrunească criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare. De asemenea, trebuie să fie în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.

Sprijinul principal acordat este în valoare de 500 de lei, într-o tranșă unică în fiecare an școlar, începând cu anul școlar 2023 – 2024.

Pentru anul școlar 2023-2024, cererile vor trebui depuse în termen de 45 de zile calendaristice de la începutul cursurilor. Mai exact, până pe 26 octombrie.

Pentru anii școlari aferenți perioadei 2024-2027, cererea va fi depusă în maxim 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor.

Datele și informațiile din cerere vor fi introduse de unitățile de învățământ în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

După prelucrarea, validarea și procesarea datelor, lista destinatarilor finali va fi transmisă de către STS la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Aceasta va putea fi accesată de către beneficiari, prin intermediul aplicației informatice.

Pentru anii școlari aferenți perioadei 2024-2027, cererea va fi depusă în maxim 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor.

Datele și informațiile din cerere vor fi introduse de unitățile de învățământ în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

După prelucrarea, validarea și procesarea datelor, lista destinatarilor finali va fi transmisă de către STS la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Aceasta va putea fi accesată de către beneficiari, prin intermediul aplicației informatice.

Pentru anii școlari aferenți perioadei 2024-2027, cererea va fi depusă în maxim 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor.

Datele și informațiile din cerere vor fi introduse de unitățile de învățământ în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR).

După prelucrarea, validarea și procesarea datelor, lista destinatarilor finali va fi transmisă de către STS la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Aceasta va putea fi accesată de către beneficiari, prin intermediul aplicației informatice.

Inspectoratele școlare județene vor distribui tichetele sociale pe suport electronic către unitățile de învățământ din care provin destinatarii finali.

Mai apoi, unitățile de învățământ vor transmite părinților tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educațional. Împreună cu acesta vor fi transmise și informațiile necesare privind lista unităților afiliate de pe raza teritorială unde aceștia își au domiciliul sau reședința.