Evaluarea Națională 2023 pentru elevii claselor a VIII-a are loc în perioada 19 – 22 iunie, astăzi având loc proba la Limba și literatura română, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei.

La examenul de Evaluare Națională, sesiunea iunie 2023, în județul Cluj, s-au înscris 5.136 absolvenți ai claselor a VIII-a, care vor susține examenul în 113 unități de învățământ, desemnate centre de examen, 67 de centre în mediul urban și 46 de centre în mediul rural.

Examenul începe astăzi, 19 iunie 2023, cu proba scrisă la Limba și literatura română, urmată miercuri, 21 iunie 2023, de proba scrisă la Matematică. Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine joi, 22 iunie 2023, proba la limba şi literatura maternă.

Rezultate și contestații

Primele rezultate vor fi comunicate joi, 28 iunie 2023, până la ora 14:00 (în centrele de examen), cu respectarea Regulamentului general privind protecția datelor cu caracter personal.

Contestațiile pot fi depuse în zilele de 28 iunie 2023 (în intervalul orar 16:00 – 19:00) și 29 iunie 2023 (în intervalul orar 8:00-12:00) sau transmise prin mijloace electronice centrelor de examen. În acest caz, candidații completează, semnează și depun/transmit prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere.

Pentru candidații minori, declarația-tip este semnată și de către părinții/ reprezentanții legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 4 iulie 2023.

Timpul efectiv de lucru pentru fiecare probă scrisă este de 120 de minute și începe după alocarea celor 15 minute dedicate completării casetei cu datele de identificare, conform prevederilor art.17 alin. (10) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale.

Candidații trebuie să aibă asupra lor un act de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor și instrumente de desen la proba de Matematică.

Alte precizări importante pentru elevi, cu privire la redactarea lucrărilor scrise din cadrul
examenului de Evaluare Națională, 2022, pot fi consultate pe site-ul I.Ș.J. Cluj, https://www.isjcj.ro/