Comunicat de presă

”PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Comuna Borșa, în calitate de Beneficiar, anunță cu mândrie lansarea proiectului intitulat „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe de pe raza Comunei Borșa, Județul Cluj”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6750, finanțat prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în cadrul Componentei 15: Educație\Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior \ Investiția 13. Echiparea laboratoarelor informatice din școlile de educație și formare profesională (EFP) \ și Investiția 14. Echiparea atelierelor de practică din unitățile de învățământ profesional și tehnic și Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației \ Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ precum și Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar \ Investiția 11. Asigurarea dotărilor pentru sălile de clasă preuniversitare și laboratoarele/ atelierele școlare.

Acest proiect are ca obiectiv general consolidarea capacității de adaptare a sistemului educațional din Comuna Borșa prin modernizarea infrastructurii și dotarea instituțiilor de învățământ cu resursele necesare. Scopul nostru este de a asigura participarea elevilor la un proces educațional de calitate, modern și incluziv, aliniat cu cerințele prezentului și viitorului pieței muncii.

Proiectul se va desfășura în perioada 8 august 2023  -31 decembrie 2024, iar valoarea totală a contractului de finanțare se ridică la 831.075,76 lei, fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene prin PNRR. Dintre aceste fonduri, 698.382,99 lei, reprezintă suma eligibilă, iar TVA eligibil aferentă proiectului se cifrează la 132.692,77 lei.

Obiectivele specifice ale proiectului includ modernizarea laboratoarelor informatice și dotarea cu echipamente digitale în unitățile de învățământ finanțat prin Investiția 9 și furnizarea de mobilier și materiale didactice în conformitate cu standardele Ministerului Educației Naționale prin Investiția 11.

Aceste obiective vor fi atinse prin respectarea strictă a normelor și reglementărilor în vigoare, inclusiv:

  • Ordinul 4143/2022 privind aprobarea standardelor privind materialele de predare-învățare în educația timpurie și a normativului de dotare minimală pentru serviciile de educație timpurie a copiilor de la naștere la 6 ani;
  • Ordinul 4144/2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru învățământul primar;
  • Ordinul 4142/2022 privind aprobarea Normativului de dotare minimală pentru clasele V -VIII;
  • Ordinul 2487/2022 privind aprobarea reglementărilor tehnice ”Normativ privind cerințele de calitate specifice construcțiilor pentru grădinițe copii, indicativ NP 011-2022;

Proiectul nostru este parte integrantă a eforturilor naționale de a îmbunătăți sistemul de învățământ și a fost selectat și finanțat în cadrul PNRR gestionat de Ministerul Educației. Așteptăm cu nerăbdare să aducem aceste îmbunătățiri semnificative în Comuna Borșa și să contribuim la creșterea calității educației noastre pentru generațiile viitoare.

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Educației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Comuna Borsa_Comunicat de presa

Comuna Borșa

Localitatea Borșa, Nr. 262, Jud. Cluj

Telefon 0264355474

e-mail: primariaborsa@yahoo.com