Parlamentul European a adoptat marți, 12 martie, Directiva prin care centralele de apartament vor fi interzise în Uniunea Europeană. Directiva a fost adoptată cu 370 voturi pentru, 199 împotrivă și 46 abțineri.

Măsura va duce la scumpirea și mai mult a traiului, pentru că echipamentele alternative sunt foarte scumpe și nu oricine și le permite.

Statele membre trebuie să adopte măsuri pentru a decarboniza sistemele de încălzire și a elimina treptat combustibilii fosili din instalațiile de încălzire și răcire. Obiectivul este eliminarea completă a centralelor termice pe bază de combustibili fosili până în 2040, scrie Alba24.ro.

„Subvenționarea centralelor individuale pe bază de combustibili fosili va fi interzisă începând din 2025. Va fi în continuare posibil să se acorde stimulente financiare pentru sistemele de încălzire hibride, cum ar fi cele care combină o centrală pe combustibili fosili (centrala termică de apartament – n. red.) cu o instalație termică solară sau o pompă de căldură”, precizează Parlamentul European.

Revizuirea propusă a Directivei privind performanța energetică a clădirilor urmărește să reducă substanțial emisiile de gaze cu efect de seră și consumul de energie în sectorul clădirilor din Uniune până în 2030.

Un alt obiectiv îl reprezintă neutralitatea climatică a acestui sector până în 2050.

Se dorește și ca numărul clădirilor cu performanța energetică cea mai slabă care sunt renovate să crească. De asemenea, schimbul de informații privind performanța energetică să fie îmbunătățit.

Directiva cuprinde și alte obiective privind performanța energetică a clădirilor:

  • toate clădirile noi ar trebui să aibă emisii zero începând din 2030
  • clădirile noi ocupate sau deținute de autoritățile publice ar trebui să aibă emisii zero începând din 2028
  • în privința clădirilor rezidențiale, țările UE trebuie să ia măsuri astfel încât să asigure o reducere a energiei primare medii utilizate de cel puțin 16% până în 2030 și de cel puțin 20-22% până în 2035
  • statele membre vor trebui să renoveze 16% dintre clădirile nerezidențiale cu cele mai slabe performanțe până în 2030 și, până în 2033, 26% dintre acestea
  • dacă este posibil din punct de vedere tehnic și economic, țările UE vor trebui să implementeze progresiv instalații solare în clădirile publice și nerezidențiale, în funcție de dimensiunea acestora, și în toate clădirile rezidențiale noi până în 2030.

Scutiri

Noile norme nu vizează clădirile agricole și de patrimoniu. De asemenea, state membre pot exclude și clădirile protejate pentru valoarea lor arhitecturală sau istorică, clădirile folosite temporar, bisericile sau alte lăcașuri de cult.

Context

Potrivit Comisiei Europene, clădirile din UE sunt responsabile pentru 40% din consumul nostru de energie şi pentru 36% din emisiile de gaze cu efect de seră.

Pe 15 decembrie 2021, CE a adoptat o propunere legislativă de revizuire a Directivei privind performanţa energetică a clădirilor, ca parte a aşa-numitului pachet „Pregătiţi pentru 55”.

O nouă lege europeană a climei, din iulie 2021, a introdus obiectivele pentru 2030 şi 2050 în legislaţia europeană obligatorie.

 

 

 

Surse: digi24.ro , alba24.rolibertatea.ro