Sfânta Maria 2023. Conform calendarului creștin-ortodox, începutul postului Sfintei Maria 2023 este pe 1 august, anul acesta cade într-o zi de marți. Ce este interzis să faci în Postul Adormirii Maicii Domnului.

Postul Adormirii Maicii Domnului sau postul Sf Marii este unul dintre cele mai importante posturi de peste an care îi pregătește pe credincioși pentru cele două sărbători mari ale lunii august și anume Schimbarea la față( 6 august) și Adormirea Maicii Domnului (15 august).

De aceea este bine să știm ce restricții vom avea în următoarele două săptămâni. Din bătrâni se spune că e mare păcat dacă ignori aceste reguli extrem de importante pentru Biserica Ortodoxă Română.

Potrivit credinței ortodoxe, oamenii nu ar trebui să consume produse de origine animală în această perioadă să se apropie de Dumnezeu, să se roage și să fie mai buni cu cei dragi și cu cei din jur.

Ce este interzis să faci în Postul Adormirii Maicii Domnului

  • În Postul Sfintei Marii nu se fac nunți, botezuri și cumetrii;
  • În Postul Sfintei Marii creștinii nu trebuie să cântă si să danseze;
  • În Postul Sfintei Marii nu se bea alcool și nu se fumează;
  • În postul Sfintei Marii relațiile intime sunt interzise.

Rugăciune

„Stăpână Preabinecuvântată, pururea Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu-Cuvântul spre mântuirea noastră şi darul Lui mai presus decât toţi din belşug l-ai primit, ceea ce eşti o mare de daruri dumnezeieşti şi râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credinţă aleargă la tine!

Căzând la icoana ta cea de minuni făcătoare, ne rugăm ţie, întru tot înduratei Maici a Stăpânului Celui iubitor de oameni: revarsă asupra noastră, Stăpână, prea bogate milele tale şi cererile noastre cele aduse ţie, celei Grabnic Ascultătoare, grăbeşte a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere şi mântuire.

Cercetează-ne, preabună, pre noi robii tăi, cu darul tău, şi dă celor neputincioşi tămăduire şi sănătate desăvârşită, linişte celor înviforaţi, celor robiţi slobozire, şi mângâie pe toţi cei ce pătimesc în felurite chipuri.

Izbăveşte, Atotmilostivă Stăpână, toate oraşele, satele și ţara aceasta, de cutremur, de vătămare, de potop, de foc, de sabie şi de alte pedepse vremelnice şi veşnice, şi de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de Maică.

Şi slobozeşte pre robii tăi (numele) şi mă slobozeşte pre mine robul tău (numele) de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor şi de căderea în păcat, ca fără împiedicare întru dreapta credinţă trăind veacul acesta, să ne învrednicim şi în cel viitor de bunătăţile cele veşnice, cu harul şi cu iubirea de oameni a Fiului şi Dumnezeului Tău, Căruia se cuvine toată slava, cinstea şi închinăciunea, dimpreună cu Cel fără de început al Său Părinte şi cu Prea Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”