Intrarea Maicii Domnului în Biserică este o sărbătoare creștină ortodoxă și catolică care marchează momentul în care Sfânta Maria, mama lui Iisus Hristos, a fost adusă în templul din Ierusalim.

Această sărbătoare este celebrată în fiecare an pe 21 noiembrie în Biserica Ortodoxă și în Biserica Catolică de Răsărit.

  • Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (calendarul creștin-ortodox).
  • Prezentarea la Templu a Sf. Fecioare Maria (calendarul romano-catolic).
  • Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (calendarul greco-catolic).

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este considerată și Sărbătoarea Luminii, o zi în care credincioșii sunt îndemnați la bunătate și credință, dar este și o zi în care se consideră că, atunci când cerurile se deschid, cele mai importante dorințe ale oamenilor se împlinesc.

Semnificație

Ziua de 21 noiembrie (Ovidenia) aminteşte de un moment de seamă din viaţa celei care avea să devină Născătoarea de Dumnezeu.

Părinții Maicii Domnului sunt Sfinții Ioachim și Ana. Lipsiți de copii, aceștia L-au rugat pe Dumnezeu să le dăruiască unul, făgăduind că daca vor avea un copil, îl vor duce la templu și îl vor închina Lui.

Pentru că Dumnezeu I-a ascultat și Le-a dăruit o fetiţă, care a primit numele Miriam sau Maria („cea aleasă” sau „ cea plăcută”), atunci când aceasta a împlinit trei ani a fost adusă la templul lui Solomon din Ierusalim şi încredinţată mai marelui templului, arhiereului Zaharia, tatăl Sfântului Ioan Botezătorul.

Zaharia a dus copila în Sfânta Sfintelor, locul unde intra numai arhiereul o dată în an. Maria a stat în Sfânta Sfintelor până la vârsta de 15 ani, învăţând aici rânduielile postului, practicile bisericeşti şi rugăciunea.

Potrivit tradiţiei, la împlinirea vârstei de 15 ani, fecioarele părăseau templul pentru a se întoarce la familiile lor în vederea căsătoriei. Însă Fecioara Maria a făcut cunoscut tuturor faptul că îşi doreşte să ducă o viaţă sfântă, în feciorie.

Tradiții și superstiții

În căminele credincioşilor este bine ca  lumina candelei şi focul din sobe sau şemineu să ardă toată noaptea.

În această zi se fac previziuni referitoare la oameni şi la vreme.

Se spune că în ziua se Vovidenie se deschid cerurile şi credincioşii înţeleg graiul animalelor.

Se fac pomeniri pentru cei care au murit fără lumânare şi pentru cei înecaţi, ca să aibă şi ei pe lumea cealaltă calea luminată.

Lumânările aprinse pentru aceşti morţi sunt în formă de toiaguri, cât un stat de om, și apoi se învârtesc ca melcul.

de Ovidenie, se ung uşile şi ferestrele cu usturoi, împotriva farmecelor și a pagubei.

Se spune că aşa cum va fi vremea în această zi, aşa va fi toată iarna.

Sărbătoarea este cinstită de credincioşi prin rugăciune şi ofrande – bucate de post, pește și lumânări. Acestea sunt duse la biserică și sfințite, pentru a dobândi sănătate, bucurii și reuşite.

Se spune că atunci când credincioşii respectă această sărbătoare, în anul următor vor avea hambarele pline şi belşug în gospodărie

Copiii pun crengi de măr în vase cu apă. Acestea, ținute în lumină și căldură, înmuguresc și înfloresc, și sunt folosite în noaptea de Anul Nou drept sorcove.

Postul Crăciunului: Dezlegare la pește

Postul Crăciunului durează şase săptămâni şi îi pregăteşte pe credincioşi pentru marea sărbătoare a Naşterii lui Iisus Hristos.

De ziua Intrării în Biserică a Maicii Domnului sau Sărbătoarea Luminii, creştinii au dezlegare la peşte, vin şi ulei.

Credincioșii pot opta pentru bucate de post și preparate din peşte, care sunt aduse înainte la biserică pentru a fi sfințite. Aceste ofrande sunt împărţite copiilor şi săracilor.

Se fac pomeni pentru cei înecaţi, dar și pentru cei care au murit fără lumânare.

Rugăciune de Intrarea Maicii Domnului în Biserică

„O, Preacurată Maică a Domnului, a puterilor de sus, împărăteasa cerului și a pământului, atotputernică apărătoare și tărie a noastră, primește această cântare de laudă și de mulțumire de la noi, nevrednicii robii tăi. Înalță rugăciunile noastre la tronul lui Dumnezeu și Fiul tău, ca să fie milostiv nedreptăților noastre. Să adauge harul Său tuturor celor ce cinstesc preacinstit numele tău și cu credință și cu dragoste se închină făcătoarei de minuni icoanei tale. Că nu suntem vrednici să fim miluiți de Dânsul și pentru aceasta năzuim la tine, că ești acoperitoarea noastră și grabnică ajutătoare.

Auzi-ne pe noi, cei ce ne rugăm ție; ocrotește-ne pe noi cu atotputernicul tău Acoperământ și cere de la Dumnezeu Fiul tău să dea păstoriților noștri sfințenie, ca să privegheze și să ocârmuiască sufletele noastre; ocârmuitorilor de orașe, înțelepciune și putere; judecătorilor, dreptate și necăutare la față; învățătorilor, minte și smerită înțelepciune; asupriților, răbdare; asupritorilor, frică de Dumnezeu; celor mâhniți, răbdare și bucurie duhovnicească; neînfrânaților, înfrânare; și nouă, tuturor, duhul înțelepciunii și al cucerniciei, duhul milostivirii și al blândeții, duhul curăției și al dreptății. Așa, Doamnă preasfântă, milostivește-te asupra noastră și asupra neputinciosului tău popor.

Pe cei rătăciți povățuiește-i pe calea cea bună, pe cei bătrâni îi sprijinește, pe prunci îi păzește și pe noi, pe toți, ne apără și ne ocrotește cu milostivirea ta. Pe toți, scoate-ne din adâncul păcatului și ne luminează ochii inimii noastre spre căutarea mântuirii. Milostivă fii nouă aici, în această viață, iar la înfricoșătoarea judecată să te rogi pentru noi către Fiul tău și Dumnezeul nostru. Că tu, Doamnă, ești slava celor cerești și nădejdea pământenilor. Tu ești, după Dumnezeu, nădejdea și apărătoarea noastră, a tuturor celor ce ne rugăm ție cu credință. Deci ne rugăm ție, Atotputernică ajutătoarea noastră, și ție ne predăm pe noi înșine, unul pe altul și toată viața noastră, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.”