Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Cea mai puternică rugăciune-se citește în special, astăzi, 21 Noiembrie.

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este numită și Aducerea Maicii Domnului la Templu sau Vovidenia, denumire cunoscută în popor.

Pe când era doar un Copil, Fecioara Maria a fost dusă de părinții săi, Ioachim și Ana, la Templul evreiesc din Ierusalim, unde a trăit și a slujit ca fecioară în Templu până la logodna ei cu Sfântul Iosif

Fecioara Maria a fost primită în comunitatea Templului, condusă de preotul Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul. Maica Domnului a fost condusă în acel loc Sfânt ca să devină ea însăși „Sfânta Sfintelor” lui Dumnezeu, templu al Pruncului care se va naște din ea.

Intrarea Maicii Domnului în Biserică este o sărbătoare mare, notată în calendarul ortodox cu Cruce Roșie și dezlegare la pește, deoarece sărbătoarea pică în Postul Crăciunului.

Rugăciune la Intrarea Maicii Domnului în Biserică:

,,Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești.

Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii.

Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți.

Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.