Redirecționează 3,5 % din impozitul pe care l-ai plătit deja statului în anul 2022.

Completează formularul 230. Durează doar un minut…

Accesează:

Asociatia Filantropia Ortodoxa Cluj-Napoca Filiala Dej (redirectioneaza.ro)

Practic, nu dai de la tine si nu pierzi nimic!

Cei 3.5% sunt mâna ta întinsă spre cel sărman! De fiecare dată când îl vei ajuta pe cel de lângă tine, vei ridica un om și-i vei da o șansă la o viață în care speranța îi va reaprinde lumina din ochi.

Detaliile despre cum poți redirecționa cei 3,5% pentru Filantropia le găsești pe site-ul nostru sau la numărul de telefon 075/4611191. De asemenea dacă ai cunoștință de un om care are nevoie de ajutor contactează-ne.

Accesează:

Asociatia Filantropia Ortodoxa Cluj-Napoca Filiala Dej (redirectioneaza.ro)

Nici un copil părăsit sau neglijat de părinți nu poate fi condamnat la o viață fără șanse!

Nici un bătrân rămas singur, bolnav și fără nici un ajutor, nu poate fi condamnat la uitare!

Fă ceva util cu 3.5% din impozitul tău!

Pentru tine sunt doar 3.5%, pentru ei poate fi totul!

Accesează:

Asociatia Filantropia Ortodoxa Cluj-Napoca Filiala Dej (redirectioneaza.ro)

Despre asociație
Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” Dej este o asociaţie creştin – ortodoxă de dezvoltare comunitară, filantropică, non-guvernamentală, fără scopuri politice şi nediscriminatorie confesional.Asociația Filantropia Ortodoxă Dej funcţionează cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, care este si Președinte de onoare al Asociației.

MISIUNE, SCOP ŞI OBIECTIVE

Misiunea asociaţiei este dezvoltarea comunităţilor teritoriale.

Scopul asociaţiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii în comunităţile teritoriale prin servicii: sociale, medicale, culturale, educaţionale, economice şi de mediu, furnizate în spirit creştin.

Domeniile de activitate ale asociaţie sunt:

a. Asistenţă socială şi socio – medicală

b. Asistenţă medicală

c. Educaţie şi cercetare interdisciplinară

d. Cultură

e. Dezvoltare organizaţională

f. Tineret

g. Economie

h. Voluntariat

Obiectivele asociaţiei:

Diversificarea serviciilor de asistenţă socială primare şi specializate din comunităţile teritoriale prin :

activităţi de asistenţă socială cu cazare, case pentru copii, grădiniţe pentru deficienţi, şcoli generale, profesionale, licee speciale şi scoli postliceale pentru deficienţi, centre şcolare şi centre de calificare şi recalificare pentru deficienţi, cămine şcoală pentru deficienţi, cămine spital pentru deficienţi, cămine spital pentru bolnavi cronici şi pentru bătrâni, centre pentru primire minori, cămine pentru pensionari;
servicii sociale fără cazare, cum sunt: servicii de îngrijire zilnică pentru copii şi persoane cu deficienţe fizice sau mentale, protecţie şi îndrumare pentru copii, de prevenire a actelor de cruzime faţă de copii şi de alte persoane, activităţi de stabilire a drepturilor în legătură cu ajutoarele sociale, alocaţiile pentru chirii şi bunuri alimentare, vizitarea persoanelor în vârstă; consultaţii familiale şi conjugale, asistenţă şi îndrumare pentru persoanele în stare de libertate provizorie, activităţile în sprijinul victimelor catastrofelor, refugiaţilor şi emigranţilor, inclusiv cazarea acestora, recalificarea şi calificarea profesională şi înfiinţarea de unităţi/ateliere protejate pentru handicapaţi, cu condiţia ca acestea să nu comporte decât un element educaţional (de instruire) limitat. Alte activităţi caritabile cum sunt colectarea de fonduri şi alte ajutoare şi distribuirea lor.
înfiinţarea de cantine şi alte unităţi de preparare a hranei
Iniţierea şi susţinerea de programe şi proiecte pentru dezvoltarea comunităţilor teritoriale care vizează: servicii de asistenţă medicală, servicii educaţionale şi recreative pentru copii, formarea, învăţământul pentru adulţi şi instruirea pentru cei care nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar, investigarea, selecţia, orientarea şi plasarea forţei de muncă, acordarea de consultanţă îndrumare sau asistenţă operaţională pentru firme şi servicii publice sau privat, realizarea de studii, monografii, activităţi de evaluare socială, studiere a pieţei, sondaj, publicistică şi alte materiale informative, organizarea şi participarea la simpozioane, conferinţe, concursuri, excursii, activităţi specifice muzeelor, de conservare a monumentelor şi clădirilor şi de promovare a valorilor culturale, activităţi de consultanţă pentru afaceri, management şi antreprenoriat, activităţi de protecţie a mediului: conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, implementarea aquis-ului comunitar în domeniul protecţiei mediului;
Dezvoltarea de programe de şi pentru tineret: stagii, cursuri, concursuri, târguri, simpozioane, seminarii, mese rotunde, bănci de date, pagini web, acţiuni specifice de voluntariat, tabere şi excursii;
Dezvoltarea de reţele de voluntari şi de programe de instruire destinate acestora;
Dezvoltarea de programe în parteneriat cu autorităţile publice, instituţii, organizaţii şi agenţi economici din ţară şi străinătate;
Infiintarea de unitati sanitare: spitale:(cu spitalizare continua si de zi), ambulatorii, echipe pentru ingrijiri la domiciliu, in diferite domenii de specialitate, conform nomenclatorului de specialitati in vigoare, acordarea asistentei de specialitate in unitatile proprii cat si in unitati sanitare si medico- sociale, conform unor conventii de tip parteneriat.
Infiintarea de unitati sanitare specializate in ingrijiri paliative , spitale(cu spitalizare continua si de zi), ambulatorii centre de zi si echipe specializate pentru ingrijiri la domiciliu; acordarea de ingrijiri paliative in unitatile proprii cat si in unitati sanitare si medico-sociale, conform unor conventii de tip parteneriat;

Arata mai putin

Website:
Filantropia.protopopiatulortodox.ro