Consiliul Județean Cluj a emis certificatul de urbanism necesar introducerii sistemului de canalizare menajeră în localitățile Bobâlna, Maia și Răzbuneni din comuna Bobâlna.
În prezent, cele trei localități beneficiază de o rețea de apă administrată de Compania de Apă „Someș”, însă nu dispun și de un sistem de canalizare aferent. Astfel, atât gospodăriile existente cât și clădirile cu funcțiune educațională, comercială sau socială își evacuează apele uzate pe plan local, prin fose septice.
  • 𝗔𝗹𝗶𝗻 𝗧𝗶𝘀𝗲, 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗱𝗶𝗻𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗖𝗼𝗻𝘀𝗶𝗹𝗶𝘂𝗹𝘂𝗶 𝗝𝘂𝗱𝗲𝘁𝗲𝗮𝗻 𝗖𝗹𝘂𝗷: „𝐸𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑐𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑢𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑢 💧 𝑎𝑝𝑎̆ 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑎̆ 𝑑𝑖𝑛 𝑐𝑒𝑙𝑒 𝑡𝑟𝑒𝑖 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̆𝑡̦𝑖 𝑠𝑎̆ 𝑓𝑖𝑒 𝑑𝑢𝑏𝑙𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡. 𝑆𝑝𝑟𝑖𝑗𝑖𝑛𝑖𝑚 𝑡𝑜𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡̦𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑢𝑙 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡 𝑎𝑙 𝑙𝑜𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟, 𝑑𝑎𝑟 𝑠̦𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑟𝑒𝑠̦𝑡𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑡̦𝑖𝑒 𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑛𝑗𝑢𝑟𝑎̆𝑡𝑜𝑟”.
Noua investiție prevede realizarea unei rețele de canalizare în lungime de cca. 20 km, cu o stație de epurare biologică de o capacitate de 150 mc/zi și zece stații de pompare a apei uzate. În total, vor fi realizate 300 de cămine de racord, ce vor deservi pe cei aproximativ 1.500 de locuitori ai comunei.
  • Lucrările de execuție propriu-zise sunt prevăzute să dureze 20 de luni, de la data predării amplasamentului și emiterii ordinului de începere a lucrărilor, investiția urmând a fi realizată de Primăria comunei Bobâlna.