ȘCOALA POSTLICEALĂ „LOUIS PASTEUR” VĂ UREAZĂ BUN VENIT !

,,Educația voastră, datoria noastră

 

Cu peste 20 de ani de experiență în domeniul pregătirii cadrelor medii sanitare, Școala Postliceală „Louis Pasteur” Dej a înmânat diplome la peste 1.250 de absolvenți. Dintre aceștia cca 80% au un loc de muncă conform pregătirii. 

Școala Postliceală urmărește dezvoltarea atât a potențialului și aptitudinilor elevilor, cât și a motivației pentru formarea abilităților și competențelor profesionale profesiei pentru care aceștia se pregătesc.

Promovarea excelenței în toate activitățile va produce absolvenți capabili să asigure o intervenție eficientă în toate situațiile pentru restabilirea speranței de viață prin prevenirea și tratarea bolilor pentru a recăpăta sănătatea.

Școala este acreditată de Ministerul Învățământului, iar diplomele sunt recunoscute atât în țară, cât și în străinătate. 

ASISTENT MEDICAL

  • GENERALIST – 70 LOCURI
  • FARMACIE – 30 LOCURI

PERIOADA DE ÎNSCRIERE

  • Înscrierea candidaţilor pentru admitere se face începand cu data de 15 iunie 2023, la secretariatul şcolii, între orele 09:00 – 16:00.

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA ȘCOALA POSTLICEALĂ 2023-2024

  • B.I./C.I.
  • Certificat de naștere
  • Certificat de căsătorie (dacă este cazul)
  • Diplomă de bacalaureat sau certificat de absolvire
  • Foaie matricolă
  • 4 fotografii ¾
  • Adeverință medicală

 

În conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale, au dreptul să se înscrie la şcoala postliceală absolvenţii de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat.

 

Adresa : str. Alecu Russo, nr. 10, Dej, jud. Cluj

Mai multe informații

Telefon :

0264 223 018

Site : anmrflp.ro