𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐚 𝐝𝐞𝐦𝐚𝐫𝐚𝐭 𝐥𝐢𝐜𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐮𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐚𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞 𝐃𝐉 𝟏𝟕𝟐𝐀 𝐬𝐢 𝟏𝟔𝟏𝐆 – 𝐃𝐫𝐮𝐦𝐮𝐥 𝐁𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐭𝐞𝐢.

Consiliul Județean Cluj a publicat în SEAP (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) anunțul de participare având ca obiect continuarea lucrărilor de modernizare și reabilitare pe Lotul 1 al Drumului Bistriței. Licitația vizează, astfel, restul de lucrări rămase neexecutate privind modernizarea DJ 172A limită cu județul Bistrița-Năsăud – Țaga (DJ 109C) (km 33+000 – km 39+452) și DJ 161G Sucutard – Pălatca – Vaida Cămăraș – DN 16 (km 0+000 – km 18+406).

𝐀𝐥𝐢𝐧 𝐓𝐢ș𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐣: „𝐼𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑧𝑒𝑛𝑡, 𝑝𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑢𝑎 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠𝑜𝑎𝑛𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑥𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑟𝑖 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒 𝑖𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑑𝑟𝑒𝑝𝑡 𝑠𝑐𝑜𝑝 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑢𝑛𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑖 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒. 𝑈𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙 𝑝𝑎𝑠 𝑖𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑒𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒, 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑢𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑒 𝑐𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑜𝑢𝑎 𝑑𝑟𝑢𝑚𝑢𝑟𝑖 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑒 𝑎𝑡𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑎𝑐𝑒𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑜 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑢 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡𝑢𝑙 𝐵𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑎-𝑁𝑎𝑠𝑎𝑢𝑑.”

Data limită de depunere a ofertelor este 21 iulie 2022, ora 15.00, criteriul de atribuire fiind „cel mai bun raport calitate – preț”.

Valoarea totală estimată a contractului este de 71.083.711 de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată atât din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional, cât și din bugetul forului administrativ județean.

Durata maximă de execuție a lucrărilor este de 12 luni de la semnarea contractului, termenul de garanție a acestora fiind de 60 de luni.

Reamintim faptul că vechiul contract de execuție a lucrărilor de modernizare și reabilitare pe drumurile județene 172A și 161G (Drumului Bistriței – Lot 1), încheiat cu Asocierea Societatea Napoca SA – Operes SRL, a fost reziliat din cauza nerespectării de către asociere a clauzelor și termenelor contractuale asumate.