Foto: iStock

ANUNȚ

Primăria Municipiului Gherla

vă informează

că începând de luni, 19 decembrie 2022, se vor distribui pachetele alimentare în cadrul Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate POAD 2018 – 2021, în conformitate cu O.U.G Nr. 84/21.05.2020 privind stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate POAD, pentru:

– familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziție scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
– familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– persoanele încadrate în grad de handicap grav cu asistent personal.
► Persoanele care se încadrează în mai multe categorii dintre cele prevăzute mai sus beneficiază de pachetele cu alimente aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor.

Pachetele cu produse alimentare se vor putea ridica conform următorului program:

LUNI – VINERI: 12,00 – 13,00
Distribuirea produselor se va face din locația situată pe str. Dejului, nr.358 B.