O zi din programul ,,Săptămâna Altfel” la prestigiosul Liceu Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian”, Dej

Programul din ,,Săptămâna Altfel”, de la Liceul Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian” , Dej, din data de 19 decembrie 2023, a fost prea onorat, săîi aibă ca şi invitaţi de onare doi conferenţiari iluştri , de la Universitatea ,,Babeş-Bolyai”, din Cluj-Napoca.

Este vorba de conf. univ. dr. Chira Dorin, de la Facultatea de Litere UBB CJ, Departamentul Limba şi Literatura Engleză şi conf. univ. dr. Glava Cătălin, şef al Departamentuluiu Pentru Pregătirea Personalului Didactic, din cadrulprestigioasei Facultăţi de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB CJ.

La iniţiativa propusă de d-l prof. Vasile-Dan Ungur, profesor de limba şi literatura engleză, au fost iniţiate două sesiuni de comunicări ştiinţifice: prima de la ora 9:00-10:00, în mediul online, prin video-proiecţie, distinsul conf. univ. dr. Chira Dorin, a ţinut o prelegere pe tema: Importanţei diversităţii lingvistice şio prezentare succintă a celor 22 de specializări, a acestei prestigioase facultăţi de Litere de la Cluj, (în top 150 facultăţi din întreaga lume), condiţii de admitere, burse Erasmus,  pe care ni le-a prezentatimpecabil, timp de1 h, cu toate clasele de a XII-a L.A.P.I. Dej.

Ȋn final, distinsul conf. univ. Dr. Chira Dorin le-a vorbit elevilor, deosebit de interesaţi de domeniul filologiei, despre oportunităţile inepuizabile şi solide, pe care le poate conferi această minunată facultate tinerilor care vor să se implementeze cât mai bine pe piaţa muncii.

Elevii au asistat activ-participativ la conferinţa deschisă,  plecând cu un entuziasm şi mai maredecât cu cel cu care au venit până atunci, dovedindu-se încă o dată că rata candidaţilor la facultăţie de limbi străine în contextul globalizării şi diversitătii plurilingvismului a crescut uluitor, în ultimii ani, bălălia pe locurile de la filologie fiind tot mai acerbă.

Partea a doua zilei, a continuat cu distinsul conf. univ. dr. Glava Cătălin, care, în aceeaşi sală festivă multimedia, de la parterul Liceului Teoretic ,,Alexandru Papiu Ilarian”, Dej, le-a vorbit, cu însufleţire, cu glasul său blajin, aşa cum doar dânsul  ştie să o facă, elevilor noştri, despre o temă de actualitate: Nativii digitali vs. profeori/imigranți digitali, relatându-ledesprecondiţiile admiterii, specializările prestigioasei Facultăţi de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, UBB CJ.

De data aceasta au participat şi elevi din clasele a X -a şi a XI-a, interesul lor atingând o cotă maximă, în tot ceea ce priveşte: traiectoria dezvoltării profesionale, dar mai cu seamă cea ştiinţifico-pedagocică modernă. Elevii au primit pliante, broşuri ale celor două facultăţcelor două facultăţi de elită, a Universităţii ,,Babeş-Bolyai”, din Cluj-Napoca.

Activitatea s-a încheiat cu un cuvânt de mulţumire tuturor: distinselor cadre universitare, conducerii liceului, cadrelor didactice prezente de faţă, elevilor de către iniţiatorul, d-l. prof. Vasile-Dan Ungur, L.A.P.I., Dej.