Foto: iStock 

Ministerul Educației a agreat 30 de propuneri formulate de către Academia de Studii Economice privind îmbunătățirea conținutului proiectului Legii Învățământului Superior!

Proiectul Legii învățământului superior se află într-un proces dinamic de dezbatere publică și se analizează zilnic propuneri formulate de cei interesați cu adevărat de reforma învățământului din România, în acord cu principiile și valorile din Raportul ,,România Educată”!

„Pe lângă propunerile deja agreate cu reprezentanții Consorțiului Universitaria, apreciez ca fiind constructive propunerile transmise de către Academia de Studii Economice. Cele 30 de propuneri primite și acceptate vor aduce un plus de calitate și claritate conținutului normativ al Legii Învățământului Superior. Propunerile de îmbunătățire formulate de către Academia de Studii Economice vizează urmatoarele aspecte principale:
✓ Clarificarea atribuțiilor și responsabilităților senatelor universitare, consiliilor de administrație, decanilor și directorilor de departament, precum şi clarificarea unor sintagme din continutul normativ al proiectului Legii învățământului superior;
✓ CSUD și școlile doctorale pot stabili prin regulamente proprii standarde superioare celor stabilite de către CNSTGU;
✓ Sumele necheltuite să poată să fie utilizate într-o plajă bugetară mai largă în interesul comunităților academice;
✓ Consolidarea unor dispoziții din proiectul Legii care privesc legătura universităților cu piața muncii;
✓ Precizarea conform căreia cuantumul de 300 de lei/lună/student alocat pentru constituirea fondului de burse este un cuantum minim;
✓ Susţinerea transparentizării proceselor din universitățile românești;

Subliniem faptul că numai printr-o implicare activă și constructivă, indiferent de rolul pe care-l avem și de poziția deținută, noi, toți cei interesați de soarta educației, a copiilor noștri și a viitorului nostru ca societate, trebuie să susținem #România Educată.

Acest proiect este mult prea important pentru România pentru a fi lăsat să fie confiscat de grupuri de interese care promovează teme false și care nu au legătură cu interesul legitim al studenților și universităților românești.”, a declarat Sorin Mihai Cîmpeanu, Ministrul Educației.