Draftul cu numărul 12 din data de 25 aprilie 2023. Menționăm faptul că acesta este un document în lucru și poate suferi modificări până la publicarea în Monitorul Oficial.

 

Fizica, chimia, biologia și geografia ar putea fi scoase din trunchiul comun pentru elevii de la profilul real, la clasele a XI-a și a XII-a. Vizați sunt elevii de la specializările matematică-informatică și științe ale naturii. Cu excepția geografiei, disciplinele menționate sunt integrate în categoria „curriculum la decizia elevului din oferta școlii”.

Matematica, chimia, fizica, biologia și informatica, de la curriculum la decizia elevului, cuprind 3 ore în clasele a IX-a și a X-a și 6 ore în clasele a XI-a și a XII-a. Aceste ore se distribuie în funcție de interesele elevilor și de nevoia de pregătire pentru carieră.

Totodată, elevii de clasa a XII-a au o oră de pregătire pentru universitate, oră inclusă în curriculum la decizia elevului din oferta școlii.

În privința istoriei din trunchiul comun, sunt menționate :

  • clasele a IX-a și clasa a X-a centrate pe Istoria universală;
  • clasa XIIstoria secolului XX cu focus pe 2 teme principale: Istoria Holocaustului; Istoria Comunismului;
  • clasa XIIIstorie legată de specialitatea profilului – ex: Istoria muzicii, Istoria artei, Istoria științei și tehnicii, Istoria sportului, Istoria dansului, Istoria bisericii, Istoria culturii. Toate temele includ referiri la istoria României.

O altă modificare se referă la materia Religie, astfel elevii care aleg să nu studieze disciplina vor avea introdusă o altă materie, „Perspective globale” care va fi organizată în paralel.

Elevii vor mai avea şi două ore de sport incluse în curriculum pentru dezvoltare personală: 1 oră pentru formarea de competențe generale și specifice sportului și 1 oră destinată jocurilor de echipă.

Psihologia și logica nu mai sunt pe lista disciplinelor de liceu

Cele două discipline nu ar mai fi studiate de către elevii de la profilurile uman și real, filiera teoretică, potrivit proiectului de modificare a planurilor-cadru. Cele două discipline nu mai apar în categoria disciplinelor socio-umane.

Astfel, la profilul teoretic, disciplinele socio-umane sunt următoarele:

  • clasa IX – sociologie;
  • clasa X – educație financiară și antreprenorială;
  • clasa XI – filosofie / gândire critică / etică;

Ca urmare există posibilitatea ca cele două discipline să nu mai intre la examenul de bacalaureat.

În ianuarie, reprezentanții Consiliului Național al Elevilor au propus cursuri la alegere din noul curriculum la decizia elevului din oferta școlii, astfel încât să poată fi urmate de grupe de minimum 15 elevi din clase diferite.