În perioada 13-17 Martie 2023, două cadre didactice din cadrul Liceului Tehnologic Special Dej, Laura Boian și Gabriela Bilțiu, au participat la cursul de formare ”The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in School” prin programul Erasmus, Acreditare 2022-2026.

  • Cursul de formare oferit de EUROPASS TEACHER ACADEMY, s-a centrat pe dezvoltarea de competențe de comunicare nonviolentă, empatică și persuasivă la nivele diferite, fiind în concordanță cu obiectivele de dezvoltare ale școlii pentru următorii ani.
    Experiențele de învățare ale cadrelor didactice participante au fost îmbunătățite și prin schimbul de bune practice realizat cu profesori din Croația, Letonia, Ungaria și Finlanda.

În acest an școlar, prin Programul Erasmus și în urma aprobării aplicației pentru 2022-2023, încă 6 profesori se vor deplasa pentru o activitate de job shadowing în Polonia, în luna Aprilie. Profesorii vor participa timp de o săptămână la activități de schimburi de bune practice în munca cu elevii cu CES la o școala specială din Bialystok, Polonia

  • De asemenea, în luna Mai din acest an, 6 elevi cu CES din unitatea școlară, vor pleca într-o mobilitate la Munchen, la o școală special parteneră în vederea derulării de activități educaționale comune. Aceștia vor fi însoțiți de către două cadre didactice și de către directorul unității de învățământ.