𝐕𝐨𝐫 𝐟𝐢 𝐚𝐜𝐨𝐩𝐞𝐫𝐢𝐭𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐚𝐥 𝐝𝐫𝐮𝐦𝐮𝐫𝐢𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐧𝐞𝐯𝐨𝐢𝐞 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐫𝐞𝐭𝐢𝐧𝐞𝐫𝐞!

 

Consiliul Județean Cluj a primit din partea A.N.A.P. confirmarea conformității documentației publicate în S.E.A.P., documentație care vizează achiziția lucrărilor de întreținere curentă și periodică, pe timp de vară, a drumurilor județene.

 

𝐀𝐥𝐢𝐧 𝐓𝐢𝐬𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐣: „𝑉𝑜𝑚 𝑎𝑙𝑜𝑐𝑎 𝑑𝑖𝑛 𝑏𝑢𝑔𝑒𝑡𝑢𝑙 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖, 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑟-𝑢𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙, 𝑝𝑒𝑠𝑡𝑒 400 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑜𝑎𝑛𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑟𝑢𝑚𝑢𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑒. 𝑁𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑛𝑒𝑚, 𝑎𝑠𝑡𝑓𝑒𝑙, 𝑢𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠, 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑎 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎 𝑡𝑜𝑎𝑡𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑎𝑟𝑒𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑢𝑚𝑢𝑟𝑖 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑢 𝑎𝑢 𝑎𝑐𝑢𝑚 𝑢𝑛 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡”.

 

Contractul de lucrări va fi sub forma unui acord-cadru, structurat pe cinci loturi și cu o durată de patru ani, valoarea maximă estimată de Consiliul Județean, pentru toate contractele subsecvente ce urmează să fie încheiate, fiind de 366.616.633 de lei, la care se adaugă TVA.

 

Finanțarea este asigurată din bugetul forului administrativ județean, aprobat la începutul lunii februarie a.c.

 

Data limită de depunere a ofertelor sau a cererilor de participare la licitație este 26 aprilie 2022, ora 15,00, criteriul de atribuire fiind „cel mai bun raport calitate-preț”, iar tipul procedurii ”licitație deschisă”.