Municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu primăria comunei Florești, va achiziționa 18 autobuze electrice de 18 m, 18 stații de încărcare standard pentru autobaza de transport public și 6 stații de încărcare rapidă pe traseul autobuzelor electrice. Banii provin din PNRR, componenta C10 – Fondul Local.

În ședința Consiliului local din 26 aprilie, Consilierii locali au aprobat acordul dintre Municipiul Cluj-Napoca și Florești în vederea implementării proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de autobuze electrice și stații de încărcare” prin intermediul componentei C10 – Fondul Local din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Cu ajutorul acestei componente se urmărește implementarea politicilor teritoriale, inclusiv a mobilității urbane, punând accentul pe investițiile verzi și digitale și pe reducerea disparităților regionale.

Prin Planul de Mobilitate Urbană Durabilă și prin Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană municipalitatea urmărește dezvoltarea mobilității intermodale. Asigurarea unui sistem de transport în comun eficient, accesibil și durabil reprezintă o prioritate pentru primărie. Achiziționarea de mijloace de transport ecologice, nepoluante, precum și implementarea de politici publice menite să încurajeze utilizarea transportului în comun contribuie la creșterea calității vieții cetățenilor și la construirea unui mediu urban atractiv și sustenabil.

Proiectul poate fi consultat pe website-ul primăriei: https://files.primariaclujnapoca.ro/proiect_hotarare/2022/04/21/151.pdf