Burse școlare 2024-2025. Se modifică criteriile de acordare a burselor pentru elevi. Va fi introdusă bursa de reziliență. 

De anul școlar viitor, 2024-2025, Ministerul Educației propune un nou tip de bursă, de reziliență, pentru elevii cu medii de peste 7. În paralel, se introduce și un prag pentru bursa de merit: peste 9,50 media anuală, potrivit proiectului de ordonanță de urgență privind modificarea și completarea Legii învăţământului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii învățământului superior nr. 199/2023, ce prevede și modificări ale acordării burselor pentru anul școlar viitor, 2024-2025.

Toate bursele sunt condiționate de prezența la școală.

Anul școlar viitor se vor acorda următoarele burse, potrivit proiectului de ordonanță de urgență pus în dezbatere publică, luni, 25 martie.

 • bursă de excelență olimpică I
 • bursă de excelență olimpică II
 • bursă de merit- 450 lei/lună
 • bursă de reziliență – 300 lei/lună
 • bursă socială – 300 lei/lună
 • bursă tehnologică – 300 lei/lună

Ministerul Educației propune introducerea unui prag pentru acordarea bursei de merit: pentru elevii care vor avea media anuală peste 9,50. În paralel, se propune și bursa de reziliență, pentru elevii cu medii între 7 și 9,50, potrivit proiectului de ordonanță de urgență care modifică Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023.

Bursa de merit rămâne în cuantum de 450 de lei, iar cea de reziliență va fi de 300 de lei.

Bursa de reziliență va fi acordată și elevilor cu afecțiuni oncologice sau care sunt școlarizați pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Școlii din Spital” sau la domiciliu.

„Noi beneficiari de bursă socială: elevii cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul «Școlii din Spital» sau la domiciliu, precum și a elevilor reintegrați în unitatea de învățământ la care  au fost înmatriculați anterior, după o perioadă de spitalizare mai mare de 4 săptămâni.

Bursa de excelență, bursa de  merit, bursa de reziliență sau  bursa tehnologică sunt acordate doar elevilor care au obținut media 10/calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior.

În situația în care elevii acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de excelență, bursa de reziliență, bursa de merit, bursa socială, bursa tehnologică, după caz, pentru luna respectivă”, a transmis Ministerul Educației.

Cum se stabilește lista cu elevii beneficiari

Etapele stabilirii listei cu elevii care vor beneficia de burse de merit și de reziliență sunt:

a) stabilirea numărul de bursieri prin calcularea procentului de 30% (cu rotunjire în sus) din efectivul clasei;

b) întocmirea listei beneficiarilor de burse de excelență olimpică I și II (dacă există);

c) întocmirea listei beneficiarilor burselor de merit acordate pe baza rezultatelor la competiții (dacă există);

d) întocmirea listei beneficiarilor de burse de merit pe baza mediei generale – toți elevii cu medii generale egale sau peste 9,50, fără cei de la literele b) și c);

e) se stabilește numărul de elevi beneficiari de burse de reziliență, scăzând numărul de elevi de pe lista de la litera d) din numărul obținut la litera a)

f) în cazul în care numărul de la litera e) este mai mare ca 0, se completează lista de la litera d) cu elevii cu medii generale egale sau mai mari cu 7, în ordine descrescătoare, până se atinge numărul de la litera a)

Burse sociale, și în vacanțe. Excepții

Bursele sociale se acordă și în perioada vacanțelor școlare.

Nu primesc bursa socială în perioada vacanței de vară:

 • elevii care nu au promovat anul școlar
 • elevii care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat mai mult de 20 absențe nemotivate/an
 • absolvenții învățământului gimnazial care nu au fost admiși în liceu/învățământ profesional, cursuri cu frecvență, într-o unitate de învățământ preuniversitar de stat
 • elevii care repetă anul școlar din alte motive decât medicale.

Burse școlare. Alte condiții

Un elev poate beneficia de o singură bursă de excelență olimpică pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior.

Un elev poate beneficia de o singură bursă de merit pe an, indiferent de rezultatele obținute în anul școlar anterior, ca medie generală sau rezultate la competiții.

Bursa de excelență olimpică I sau II nu se cumulează cu bursa de merit.

Bursa socială se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit/bursa de reziliență și cu bursa tehnologică.

Bursa tehnologică se poate cumula cu bursa de excelență olimpică I sau II/bursa de merit/bursa de reziliență și cu bursa socială.

Un elev poate beneficia de o singură bursă socială, din bugetul Ministerului Educației, chiar dacă îndeplinește mai multe criterii.

Elevii cu cerințe educaționale speciale pot beneficia de bursă de excelență olimpică I sau II/merit/reziliență/tehnologică/socială, indiferent dacă beneficiază și de una dintre măsurile de protecție specială.

Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile. Nu sunt luate în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea venitului minim garantat, precum și pentru alte beneficii sociale.

Bursele școlare. Cum se calculează în vacanțe

Pentru lunile din anul școlar în care sunt vacanțe, modalitatea de calcul a burselor de merit și tehnologice este

(CmB / NZL) x (NZL – NZV)

unde:

 • CmB = cuantumul minim al bursei, stabilit prin lege/ordin de ministru;
 • NZL = număr zile lucrătoare în luna respectivă;
 • NZV = număr de zile de vacanță în luna respectivă.

În calcul, sărbătorile legale și zilele declarate libere prin lege sunt considerate zile lucrătoare.

Burse școlare pentru învățământul privat

Elevii din unitățile de învățământ preuniversitar particular și confesional beneficiază, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, de:

 • burse de excelență olimpică I și II pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi, nivel gimnazial și liceal
 • burse sociale, dacă sunt școlarizați fără taxe pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi, nivel primar, gimnazial și liceal
 • burse tehnologice, dacă se încadrează în specializările și condițiile stabilite, pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul tehnologic.

 

 

 

Sursa: alba24.ro, edupedu.ro