„Azi, 01 iulie 2022, Penitenciarul Spital Dej aniversează 25 de ani de existență.

Prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1002/C/ 01.07.1997, a luat ființă Penitenciarul Spital Dej, ca unitate independentă, în subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, funcţionând ca o entitate mixtă: penitenciar-spital, ceea ce presupune o structură funcţională complexă aprobată de Ministrul Justiţiei şi avizată de Ministerul Sănătăţii.

Penitenciarele-spital sunt unităţi cu specific deosebit, atât faţă de alte unităţi penitenciare cât şi faţă de spitalele din cadrul reţelei Ministerului Sănătății deoarece ele au un rol dublu, atât de a asigura asistența medicală la standardele unui spital public cât şi de a asigura paza, escortarea, supravegherea, aplicarea regimului de detenţie şi organizarea de activităţi de asistenţă socială şi educaţie destinate reintegrării sociale a persoanelor private de libertate, la acelaşi nivel cu un penitenciar standard.

Penitenciarul Spital Dej este unitate sanitară cu personalitate juridică, acreditată nivel II, prin decizia nr. 394 din 04.11.2020 emisă de Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, ce furnizează servicii medicale preventive, curative și de recuperare, contribuind la asigurarea stării de sănătate a populației penitenciare, potrivit competențelor stabilite, în conformitate cu prevederile ordinului comun al ministrului sănătăţii și ministrului justiției nr. 429/C/1016/2012.


Din punct de vedere al funcţionalităţii ca spital, unitatea este profilată pe afecţiuni acute și cronice. Capacitatea de cazare este de 130 paturi pentru spitalizare și 14 paturi destinate deținuților folosiți la activități lucrative în interiorul locului de deținere, iar structura secţiilor spitaliceşti cuprinde Secție medicină internă (cu compartimentele medicină internă, cardiologie, boli cronice și geriatrie și gerontologie), Secția chirurgie generală (cu compartimentele chirurgie generală, oftalmologie și ORL) și Compartimentul ATI și unitatea de transfuzie sanguină.

Spitalul este dotat la standardele impuse de normele naţionale şi europene, pe lângă secţiile cu paturi având:
· bloc operator cu două săli de operaţie;
· compartiment de sterilizare;
· compartiment de radiologie şi imagistică medicală;
· compartiment de explorări funcţionale;
· laborator clinic de bacteriologie, hematologie şi biochimie;
· farmacie de unitate;
· ambulatoriu de specialitate.

Unitatea spitalicească deservește un număr de 8 penitenciare arondate: Aiud, Baia Mare, Bistrița, Gherla, Miercurea Ciuc, Oradea, Satu Mare, Târgu Mureș, iar pentru unele afecțiuni medicale (cardiologie, oftalmologie, ORL) deservește întreaga populaţie penitenciară de pe teritoriul țării, cu scopul menţinerii şi îmbunătăţirii stării de sănătate a persoanelor private de libertate, precum și în scopul reducerii numărului de întreruperi de pedeapsă pentru motive medicale.

Valorile pe care le promovăm sunt: integritatea, loialitatea, profesionalismul, respectul față de lege, orientarea către rezultate și nu în ultimul rând orientarea către individ.

Principalele obiective ale Penitenciarului Spital Dej sunt îmbunătățirea stării de sănătate a persoanelor private de libertate, precum și asigurarea actului medical la standardele de calitate impuse de cerințele ANMCS.
Misiunea principală a Penitenciarului Spital Dej este de a acorda servicii de calitate, de a îmbunătăți starea de sănătate a populației carcerale din arealul pe care îl deservește și de a contribui astfel la satisfacerea deplină a cerinţelor pacienţilor noștri, prin asigurarea unor pachete de servicii de asistență medicală și unui act medical la standarde de calitate cât mai înalte.

Ne propunem să dezvoltăm un serviciu medical bazat pe profesionalismul, integritatea şi loialitatea personalului, precum şi pe respectul faţă de drepturile fundamentale ale persoanelor custodiate. Ne axăm pe realizarea serviciilor medicale compatibile cu sistemele de sănătate din Uniunea Europeană, asigurarea permanentă a serviciilor medicale de calitate, mereu în slujba pacientului.

De asemenea avem în atenție perspectiva nevoii de dezvoltare și adaptare a sistemului spitalicesc penitenciar la realitățile și necesitățile medicale pentru comunitatea deservită, în contextul obligațiilor asumate de România ca membru al Uniunii Europene.

Pe termen mediu și lung, ne propunem diversificarea serviciilor medicale și îmbunătățirea calității acestora pentru toate categoriile de beneficiari, protejarea şi promovarea sănătăţii precum şi prevenirea îmbolnăvirilor, activitățile desfășurate gravitând în jurul scopului final: acela de a recupera persoanele condamnate și de a le pregăti pentru punerea în libertate, astfel încât după liberarea din penitenciar să se poată reintegra în comunitatea din care provin, reabilitate.

Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de existență, la sediul Penitenciarului Spital Dej a avut loc o ședință festivă, la care au participat Primarul Municipiului Dej, comandantul Garnizoanei Dej, comandanții unităților din sistemul de ordine publică și securitate națională, foștii directori ai unități, personalul unității și colegi pensionați, activitate în care a fost prezentată evoluția unității, principalele misiuni și realizări, precum și obiectivele propuse pentru viitor.
La încheierea activității, directorul unității comisar de poliție penitenciară Dorin TRIPON adresează mulțumiri echipei unității: „Dificilă și plină de provocări. Așa se poate caracteriza activitatea în sistemul penitenciar. Și totuși, echipa noastră mică, dar inimoasă, a reușit să ducă la rezultate notabile aceste provocări. Profesionalismul personalului în îndeplinirea sarcinilor și misiunilor specifice a avut o contribuție directă asupra faptului că, instituția noastră nu s-a înregistrat cu evenimente negative deosebite.

Astfel că putem declara fără să greșim că implicarea dumneavoastră, forța și coeziunea grupului au făcut posibile aceste rezultate. Felicitări! Să nu uităm însă, că aceste rezultate, obținute în condiții dificile și atipice, ne obligă să menținem, ba chiar să ridicăm standardele muncii noastre.

Mulțumesc pe această cale tuturor polițiștilor de penitenciare de la toate nivelurile și din toate departamentele, pentru implicarea și aderarea la cultura organizațională bazată pe etică, mediu motivațional și valori. Consider că rezultatele pe care le avem în față sunt dovada cea mai clară a faptului că oamenii care cred, acționează și se completează în același fel, au cele mai bune șanse de reușită în timpuri cum sunt cele pe care le traversăm.

Mulțumesc tuturor cadrelor care au activat în Penitenciarul Spital Dej, pentru activitatea depusă, pentru implicarea pe care au avut-o, pentru profesionalismul de care au dat dovadă, pentru ceea ce au transmis mai departe și pentru ceea ce am avut de învățat!

Cu satisfacţia obţinerii unor rezultate deloc neglijabile și cu valenţe pozitive, doresc să vă urez multă sănătate și putere de muncă pe viitor!”, este mesajul Directorului de Unitate Comisar de politie penitenciara Dorin-Gheorghe Tripon.