Compania de Apă Someș S.A., operator regional de apă aflat sub autoritatea Consiliului Județean Cluj, a recepționat lucrările de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Gherla și alte 10 localități învecinate: Hășdate, Silivaș, Sânmărtin, Târgușor, Măhal, Diviciorii Mari, Țaga, Năsal, Buza și Feldioara.
Etapa recepției la finalizarea lucrărilor certifică faptul că rețelele de apă și canalizare au fost realizate în conformitate cu documentația tehnică de execuție și sunt de deplin funcționale, putând fi utilizate de cetățeni în condiții de siguranță.
𝙰𝚕𝚒𝚗 𝚃𝚒𝚜𝚎, 𝚙𝚛𝚎𝚜𝚎𝚍𝚒𝚗𝚝𝚎𝚕𝚎 𝙲𝙹 𝙲𝚕𝚞𝚓 „𝐸𝑥𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑒𝑙𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑝𝑢𝑏𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑟𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑛𝑜𝑖 𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟𝑎, 𝑖𝑛 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑢𝑙 𝑐𝑙𝑢𝑗𝑒𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟. 𝐿𝑜𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑐𝑒𝑙𝑒 11 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑣𝑖𝑧𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑡𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑒 𝑝𝑜𝑡 𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑢𝑐𝑢𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒𝑖 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑖𝑒𝑖 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑎 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑛 𝐺ℎ𝑒𝑟𝑙𝑎 𝑖𝑛 𝑣𝑒𝑑𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑠𝑎𝑟𝑖𝑖 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑙𝑎 𝑎𝑝𝑎 𝑠𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜𝑟𝑢𝑙𝑢𝑖. 𝐸𝑠𝑡𝑒 𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑎, 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑒 𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑟𝑢𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑. 𝐼𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, 𝑝𝑒𝑠𝑡𝑒 1.200 𝑑𝑒 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑖𝑖 𝑛𝑜𝑖, 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑎𝑛𝑑 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑎 5.000 𝑑𝑒 𝑜𝑎𝑚𝑒𝑛𝑖, 𝑣𝑜𝑟 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎, 𝑖𝑛 𝑝𝑙𝑢𝑠, 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑒𝑎 𝑚𝑎𝑖 𝑏𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒, 𝑓𝑢𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑡”.
Conform procesului verbal de recepție, au fost construiți și reabilitați peste 70 km de aducțiuni și rețele noi deapă, cu 5 stații de pompare și 4 gospodării de apă. În total, au fost realizate 1.415 branșamente până la limita de proprietate. În ceea ce privește rețeaua de canalizare, au fost extinse și reabilitate rețele în lungime de 11,5 km, cu 136 de racorduri la consumatori.
Valoarea totală a investiției este de 60.966.813 lei, banii fiind asigurați din fondurile europene alocate prin POIM 2014-2020, în cadrul proiectului major de investiții care vizează dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj.