Comuna Mica, având sediul în localitatea Mica, nr.209, jud. Cluj, CIF 4485456, reprezentată legal prin primar, Zelencz Roland-Tiberiu, anunță public  obținerea  Autorizației de Construire nr.643 din.21.12.2023, având titlul ,, Amenajare parc de joacă în sat Sânmărghita, comuna Mica, județul Cluj.