Comuna Mica, având sediul în localitatea Mica, nr.209, jud. Cluj, CIF 4485456, reprezentată legal prin primar, Zelencz Roland-Tiberiu, anunță public  că a obținut Autorizația de Construire nr.77 din.28.02.2024, având titlul ,, Desființare Construcție Școală Mănăstirea și construire teren minifotbal cu vestiar și amenajare părculeț în sat Mănăstirea, comuna Mica, județul Cluj.