Universitățile nu mai pot majora taxele studenților în timpul ciclului de studii, după publicarea în Monitorul Oficial a Legii nr. 98 din 15 aprilie 2024, document care modifică Legea învățământului superior nr. 199/2023, scrie edupedu.ro

Explicit, cuantumul taxei de școlarizare este propus de consiliul de administrație, aprobat de senatul universitar și se aduce la cunoștința candidaților la data publicării ofertei educaționale.

La articolul 9 din Legea învățământului superior nr. 199/2023, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

Articolul 9

”(1) În instituțiile de învățământ superior de stat învățământul este gratuit, pentru cifra de școlarizare aprobată anual prin hotărâre a Guvernului, și cu taxă. Cuantumul taxei de școlarizare este propus de consiliul de administrație, aprobat de senatul universitar

și se aduce la cunoștința candidaților la data publicării ofertei educaționale, conform metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat”.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată

Anterior, legea prevedea:

”1) În instituțiile de învățământ superior de stat învățământul este gratuit, pentru cifra de școlarizare aprobată anual prin hotărâre a Guvernului, și cu taxă. Cuantumul taxei este propus de consiliul de administrație și aprobat de senatul universitar”.