Veniturile obținute de persoanele fizice din postări efectuate pe rețele de socializare reprezintă venituri impozabile.

 

ANAF a luat in vizor persoanele fizice care obțin venituri din postări realizate pe rețelele de socializare (Facebook, Instagram, TikTok, Youtube, etc). Instituția a publicat recent o broșură în care prezintă tratamentul fiscal al acestor venituri, clarificând astfel modul de impozitare și tipurile de taxe care trebuie achitate de persoanele fizice. 

 

În situația în care activitatea se efectuează în mod constant, pe cont propriu  în scopul de a obține venituri şi sunt întrunite criteriile unei activități independente, veniturilor obținute de persoanele fizice din postările realizate pe diferite reţele de socializare şi care fac astfel reclamă pentru diverse companii/brand-uri le sunt aplicabile prevederile Cap. II „Venituri din activităţi independente” din Titlul IV – ”Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

Persoanele fizice care desfăşoară în mod independent, cu caracter de continuitate, activităţi de producţie, comerţ şi prestări de servicii în România au obligaţia de a se înregistra şi autoriza, în condițiile O.U.G. nr.44/2008 şi își pot desfăşura activităţile în calitate de persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale.

 

Pentru veniturile din activități independente, realizate în anul 2022, persoanele fizice depun declarația unică până la data de 25.05.2023 și datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii.

 

 

 

În situaţia în care activitatea desfășurată nu este continuă, veniturile obținute de persoanele fizice din postările făcute pe diverse rețele de socializare și care promovează diverse companii/brand-uri sunt supuse dispozițiilor Cap. X „Venituri din alte surse” din Titlul IV – „Impozitul pe venit” din Codul fiscal.

 

Pentru veniturile din alte surse, impozitul pe venit se calculează prin reţinere la sursă la momentul acordării veniturilor de către plătitorul de venituri, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut, reprezintă impozit final şi se plăteşte la bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost reținut

Broșura ANAF despre venituri din rețetele de socializare poate fi consultată integral AICI. ►

Mai multe informații puteți obține:
– pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală www.anaf.ro;
– telefonic, la numărul 031.403.91.60;
– la structurile de asistență pentru contribuabili din cadrul unităților fiscale teritoriale.