➡️În cadrul lucrărilor de întreținere curentă și periodică derulate pe drumul județean 161D, Consiliul Județean Cluj a finalizat asfaltarea pe raza localității Jichișu de Jos.
𝐀𝐥𝐢𝐧 𝐓𝐢ș𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐣:
„𝐴𝑗𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖 𝑠𝑖 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑖𝑙𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑜𝑟𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖𝑐𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑎 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑒, 𝑎𝑚 𝑟𝑒𝑢𝑠𝑖𝑡 𝑠𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑚 𝑎𝑠𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑢𝑖 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑟𝑢𝑚 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑙𝑜𝑐𝑢𝑖𝑡𝑜𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑧𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎 𝑐𝑢 𝑚𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑖𝑢𝑙 𝐷𝑒𝑗”.
Operațiunile executate anterior au constat în frezarea zonelor de carosabil deteriorate, plombări cu îmbrăcăminte asfaltică, tratarea burdușirilor și a tasărilor, aducerea la profil a acostamentelor, asigurarea scurgerii apelor, curățarea șanțurilor, rigolelor și a podețelor, ridicarea la cotă a căminelor carosabile, reprofilarea drumurilor laterale și a podețelor, refacerea timpanelor și a camerelor de cădere, întreținerea drumurilor de acces și a podețelor laterale și realizarea acceselor la proprietăți.
În vederea completei finalizări a lucrărilor, se realizează, în continuare, accese la proprietăți. Totodată, urmează să fie executate și lucrări de realizare a acostamentelor.