𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐣 𝐬𝐩𝐫𝐢𝐣𝐢𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐮𝐧𝐞𝐢 𝐩𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐛𝐢𝐜𝐢𝐜𝐥𝐞𝐭𝐞 𝐢𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐔𝐧𝐠𝐮𝐫𝐚𝐬.

Consiliul Județean Cluj a aprobat participarea, în calitate de partener, în cadrul proiectului privind „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde în comuna Unguraș, Județul Cluj – realizarea de piste pentru biciclete la nivel local” .

𝐀𝐥𝐢𝐧 𝐓𝐢𝐬𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐣: „𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑓𝑖𝑖𝑛𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑙𝑢𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑧𝑖 𝑐𝑢 𝑧𝑖 𝑠𝑖 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑢𝑖𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑠𝑎𝑛𝑎𝑡𝑎𝑡𝑒𝑎 𝑐𝑒𝑡𝑎𝑡𝑒𝑛𝑖𝑙𝑜𝑟, 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑛𝑒𝑚 𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎𝑢 𝑐𝑎 𝑠𝑐𝑜𝑝 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑣𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑖𝑗𝑙𝑜𝑎𝑐𝑒𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑙𝑎𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑧𝑖 𝑠𝑖, 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡, 𝑠𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑢𝑎𝑟𝑖𝑖.”

Astfel, prin intermediul acestui proiect va fi realizată o pistă de biciclete care va fi organizată în dublu sens, în intravilanul comunei Unguraș.

În ceea ce privește traseul pistei de biciclete, acesta va începe din localitatea Nireș, la limita administrativă cu UAT Mica, și va continua până în localitatea Unguraș.

În vederea implementării investiției, forul administrativ județean va pune la dispoziție terenul necesar, care aparține domeniului public aflat în proprietatea Consiliului Județean Cluj.

Cu o valoare totală de 984.540 de lei, fără TVA, proiectul va fi depus spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Foto: iStock