Consiliul Județean Cluj a publicat în S.E.A.P. anunțul privind achiziționarea dotărilor necesare desfășurării în condiții optime a activității Școlii Gimnaziale Speciale pentru Deficienți de Auz „Kozmutza Flóra”.

Acestea sunt cumpărate în cadrul proiectului cu finanțare europeană implementat de forul administrativ județean care vizează reabilitarea, modernizarea și echiparea clădirii atelierelor instituției.

𝐀𝐥𝐢𝐧 𝐓𝐢𝐬𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐥𝐢𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐉𝐮𝐝𝐞𝐭𝐞𝐚𝐧 𝐂𝐥𝐮𝐣: „𝑆𝑢𝑛𝑡𝑒𝑚 𝑡𝑜𝑡 𝑚𝑎𝑖 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑎𝑝𝑒 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡𝑖𝑒𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑣𝑎 𝑎𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑎𝑠𝑒 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑖 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜𝑟, 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟, 𝑠𝑖 𝑛𝑢 𝑛𝑢𝑚𝑎𝑖. 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑒𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑡𝑖𝑛𝑢𝑡𝑎 𝑠𝑖 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑝𝑡𝑢𝑙 𝑐𝑎 𝑠𝑐𝑜𝑎𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑛 𝑡𝑎𝑟𝑎, 𝑓𝑖𝑖𝑛𝑑 𝑠𝑖𝑛𝑔𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑝𝑖𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑐𝑢 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑧, 𝑐𝑢 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑙𝑖𝑚𝑏𝑎 𝑚𝑎𝑔ℎ𝑖𝑎𝑟𝑎.”

Astfel, în vederea creșterii gradului de participare în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, unitatea școlară va beneficia de mobilier la comandă și alte obiecte de mobilier, echipamente IT, dotări pentru stimulare senzorială și kinetoterapie, precum și de materiale educaționale și alte articole utile furnizării serviciilor instructiv-educative.

Valoarea estimativă a acestora este de 568.149 lei, termenul de depunere a ofertelor fiind 13 iulie a.c.

Menționăm faptul că termenul de finalizare a proiectului european este luna februarie 2023, stadiul actual al lucrărilor fiind de cca. 60%.