Din 16 octombrie se distribuie cererile pentru ajutoarele de încălzire.

Primăria Municipiului DEJ, prin Direcția de Asistență Socială anunță demararea procedurilor privind acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie, în conformitate Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Potrivit Legii nr. 226/2021, familiile și persoanele singure pot beneficia de ajutoare pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie dacă veniturile medii nete lunare sunt: 2053 lei pentru persoanele singure, respectiv 1386 lei/ membru în cazul familiilor.

La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie şi, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Persoanele eligibile interesate pot prelua cererile de la Direcția de Asistență Socială, poarta 2, începând cu data de 16 OCTOMBRIE.

Cererile completate, semnate și actele justificative pot fi depuse începând cu data de 1 NOIEMBRIE, astfel:

  • la Primăria Municipiului Dej, Casa Căsătoriilor, zilnic de luni- vineri, între orele 9:0-15:00,
  • pot fi transmise și electronic, pe adresa de e-mail: primaria@dej.ro

Documentele pot fi depuse individual sau prin intermediul asociațiilor de proprietari .

Toate informațiile privind actele necesare, tipurile de ajutoare, categoriile de beneficiari, modelul de cerere se regăsesc: