Absolvenții de liceu susțin luni, 26 iunie, prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat 2023 la Limba și literatura Română. În acest an, se susțin doar probele scrise.

Din cauza grevei generale în domeniul educației care a durat peste trei săptămâni, procedurile de examen de Bacalaureat s-au schimbat. Proba de competență lingvistică este, așadar, echivalată cu mediile de liceu, prima probă scrisă la limba și literatura română fiind programată luni, 26 iunie.

Vineri, 16 iunie 2023, a fost termenul limită stabilit pentru încheierea mediilor pentru clasele a XII-a/a XIII-a și înscrierea candidaților la sesiunea examenului de Bacalaurat 2023.

Examenul național de bacalaureat 2023 se va desfăşura în conformitate cu prevederile ordinului de ministru nr. 5.242/2022 și ale Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de Bacalaureat – 2011 (aprobată prin ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.799/2010).

Calendar Bacalaureat 2023:

  • Luni, 26 iunie 2023: Limba și literatura română – proba E.a) – probă scrisă;
  • Marți, 27 iunie 2023: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – probă scrisă;
  • Miercuri, 28 iunie 2023: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – probă scrisă;
  • Joi, 29 iunie 2023: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă;
  • Luni, 3 iulie 2023: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (12:00 – 18:00);
  • Marți 4 iulie –joi, 6 iulie 2023: Soluționarea contestațiilor;
  • Vineri, 7 iulie 2023: Afișarea rezultatelor finale.

Accesul candidaţilor în centrul de examen se va face în intervalul orar 7:30 – 8:30, pe baza actului de identitate. Examenul începe la ora 9:00, iar timpul alocat unei probe scrise este de 3 ore.

Promovarea examenului de bacalaureat permite accesul în învăţământul superior, în conformitate cu condiţiile generale şi specifice stabilite în acest sens.

Pentru candidaţii care obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Candidaţii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe.

Sesiunea August 2023 a Bacalaureatului este programată în perioada 16-29 august, iar încrierea candidaților va începe în 17 iulie 2023.