Postul Crăciunului este primul post din anul bisericesc și ultimul din anul civil. Din randuielile bisericești aflăm  se lasă sec în seara zilei de 14 noiembrie, însăcând această dată cade miercurea sau vinerea, se lasă sec cu o zi mai înainte. Acest post se încheie pe 24 decembrie. Prin durata lui de 40 de zile, ne amintim de postul lui Moise de pe Muntele Sinaicând acesta aștepta  primească cuvintele lui Dumnezeu scrise pe lespezile de piatră ale Tablelor Legii. Astfel, creștinii postind 40 de zile, se învrednicesc  primească pe Cuvântul lui Dumnezeu întrupat și născut din Fecioara Maria.

 

Dezlegări în Postul Crăciunului

După rânduiala din pravile, în timpul Postului Crăciunului, miercurea și vinerea nu mâncăm cu untdelemn și nu bem vinÎn aceste două zile postim până la ora 3-4 p.m., când manacam hrană uscată sau legume fierte. Dacă se întâmplă  cadă miercuri și vineri un sfânt care  aibă Doxologie maredezlegăm numai la untdelemn și la vin și mâncăm o singură dată în zi. Dacă s-ar întâmpla miercuri sau vineri  cadă un sfânt care are Priveghere, dezlegăm la untdelemn, la vin și la peșteȘi dacă se va întâmpla pomenirea sfântului al căruia este hramul Bisericii, miercuri sau vineri, de asemeni mâncăm peste.

Marți și joi nu mâncăm pește ci numai untdelemn și vinDacă se întâmplă  cadă un sfânt marți sau joi, care  aibă Doxologie mare, atunci mâncăm peste.

În Postul Crăciunului avem dezlegare la pește sâmbăta și duminica

Biserica a randuit ca în fiecare sâmbătă și duminică cuprinse între 21 noiembrie (Intrarea Maicii Domnului în Biserica) și 20 decembrie (pomenirea Sfântului Ignatie Teoforul),  avem dezlegare la pește.

Postul Crăciunului în tipicul Sfântului Sava

În tipicul Sfântului Sava întâlnim următoarele precizări: „Deci suntem datori în aceste 40 de zile  păzim în fiecare săptămână, trei zile postindu-le fără untdelemn și vin: luni, miercuri și vineri. Iar dacă se va întâmpla vreun sfânt mare în aceste zile întru pomenirea lui dezlegăm și facem praznic pentru dragostea sfântuluiDacă aceste zile se vor întâmplă marți sau joi atunci mâncăm pește iar dacă va fi luni, miercuri sau vineri dezlegăm numai la untdelemn și vin, iar peste nu mâncăm în afară de faptul dacă se va întâmpla  fie hramul Bisericii. Deci dacă se va întâmplă hramul vreunui sfânt dintre aceștia în mănăstire atunci dezlegăm la peste și la vin în orice zi ar cădea. Iar unele Tipice de la ziua a 9-a a lunii Decembrie poruncesc  postim și la peste,  nu mai facem nici un fel de dezlegăriîn afară de sâmbătă și duminică și de va fi hramul vreunui sfânt (când se dezleagă).”

Rânduieli liturgice specifice în Postul Crăciunului

În timpul Postului Nașterii Domnuluiîncepând cu data de 21 noiembrie, se introduc în cadrul slujbei Utreniei, Catavasiile Nașterii Domnului, care se cântă până în data de 30 decembrie inclusivÎn această perioadă a Postului Crăciunuluila Ceasuri și Pavecerniță nu sunt cântate stihirile și nici troparele, ci toate sunt rostite. Dacă ajunul Crăciunului cade sâmbătă sau dumnica, slujba Ceasurilor Împărătești se mută în vinerea dinainte, această zi devenind aliturgica. De asemenea, dacă ajunul Crăciunului cade în zilele de luni până vineri se va oficia în această zi Liturghia Sfântului Vasile cel Mareurmând ca în ziua praznicului  se săvârșească Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur. Dacă ajunul va fi sâmbăta sau dumnica, în ziua de ajun se va oficia Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, iar în ziua Crăciunului – Liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia.

 

 

Adrian Cocoșilă/crestinortodox.ro