Comuna Mica, având sediul în localitatea Mica, nr.209, jud. Cluj, CIF 4485456, reprezentată legal prin primar, Zelencz Roland-Tiberiu, anunță public că au obținut Autorizația de Construire nr.486 din 09.10.2023, având titlul „Desființare parțială corp C1-Școală și Cămin Cultural și Construire Cămin Cultural în comuna Mica, sat Nireș, jud.Cluj”