Conform Legii nr. 76/2002, cei care au absolvit liceul sau universitatea și nu și-au găsit un loc de muncă în maximum 60 de zile de la finalizarea studiilor, au dreptul de a solicita indemnizația de șomaj. În acest sens, Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă a emis recent un comunicat de presă în care anunță condițiile în care absolvenții pot solicita ajutor de șomaj.

Prin urmare, absolvenții instituțiilor de învățământ eligibili să aplice pentru acest tip de indemnizație trebuie să aibă cel puțin 16 ani. Aceștia pot primi aproape 300 de lei timp de șase luni, ceea ce „echivalează cu 50% din indicele social de referință aplicat asigurărilor pentru șomaj și promovării ocupării forței de muncă”.

Având în vedere că în 2023 valoarea ISR e de 598 de lei, valoarea indemnizației lunare primite de absolvenți în acest an va fi de 299 de lei.

Potrivit anunțului, absolvenții trebuie să se înregistreze ca solicitanți de locuri de muncă la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din raza căreia își au domiciliul în maximum 60 de zile calendaristice de la data absolvirii.

„În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare date încheierii situației școlare, stabilită prin reglementările normative în vigoare”, mai scrie în comunicat.

În cazul elevilor care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

Documente necesare

  • actul de identitate;
  • actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii;
  • Curriculum Vitae;
  • acord de utilizare a datelor cu caracter personal;
  • declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate.

Ajutorul de șomaj se acordă absolvenților, potrivit Legii 76/2002, o singură dată pentru fiecare formă de învățământ absolvită. Pe de altă parte, dacă la data solicitării urmează o altă formă de învățământ, aceștia nu pot primi indemnizația.