Biserica ortodoxă amintește astăzi, 29 august, sărbătoarea Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul, fiind ultima sărbătoare cu cruce roșie din anul bisericesc ortodox, care se încheie în ultima zi din luna august și începe pe 1 septembrie.

Postirea în această zi de 29 august este sugerată, pe de o parte, pentru a nu ne asemăna cu Irod, iar pe de altă parte, ca să nu ne asemânăm cu viața înfrânată a lui Ioan.

Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul este o sărbătoare cu semnificțtie eshatologică, precum este și Schimbarea la Față a Domnului și Adormirea Maicii Domnului. Prin Schimbarea la Față ni se descoperă chipul pe care îl va avea omul unit cu Hristos – chip de slavă, prin Adormirea Maicii Domnului se arată că cel care L-a purtat pe Hristos se mută de la stricăciune la nestricăciune, în vreme ce prin această sărbătoare ni se revelează că toți cei care nu au fost străini de pocăință vestită de Sfântul Ioan Botezîtorul vor ajunge ăn Rai.

Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orini, în familia preotului Zaharia. Mama lui este un descendent al lui Aaron. Nașterea profetului Ioan a avut loc cu șase luni înainte de nașterea lui Isus.

Nașterea i-a fost anunțată lui Zaharia de către îngerul Gavril. Întrucât nu va crede ceea ce a anunțat îngerul Gavril, Zaharia va rămâne mut până la punerea numelui fiului sau.

Rolul lui Ioan nu a fost doar acela de a pregăti poporul pentru venirea lui Hristos, ci și acela de a-L dezvălui lumii drept Mesia și Fiul lui Dumnezeu.

Când Sfântul Ioan predica, Galileea era condusă de Irod Antipa. Nici Sfântul Ioan nu a ezitat să-l înfrunte pe rege, spunându-i că nu are voie să se căsătorească cu soția fratelui său.

Irod îi pune gând rău, mai ales că prorocul condamna în auzul tuturor legătura nelegiuită dintre el şi soţia fratelui său. Temându-se totuşi de furia pe care ar fi putut-o isca în rândul poporului uciderea lui, acesta se mulţumeşte să-l închidă pe Sfântul Ioan într-una din cetăţile lui.

În ziua aniversării sale, Irod dă o petrecere la care invită mulţi oameni importanți. În timpul petrecerii, Irodiada o pune pe fiica ei, Salomeea, să danseze în faţa invitaţilor. Pentru spectacolul pe care i-l oferă, Irod îi dă posibilitatea de a alege până la jumătate din regat. Sub influența mamei sale, aceasta și-a refuzat proprietatea și a cerut să i se ofere în dar capul lui Ioan Botezătorul.

În miezul nopţii, regele porunceşte tăierea capului Sfântului Ioan, care i-a fost adus pe o tipsie lui Irod cu sângele care încă mai picura.

Tradiții și superstiții

  • În ziua de 29 august, când se prăznuiește Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, există credința în popor că nu trebuie să se folosească cuțitul, totul se rupe cu mâna.
  • Nu se mănâncă varză, căci se spune că lui Ioan Botezătorul i s-a tăiat capul pe varză de 7 ori şi a înviat.
  • În popor se vorbea și de începerea unui post, numit „de la cruce până la cruce”, un post care ținea până pe 14 septembrie (Înălțarea Sfintei Cruci), neconsemnat în calendarul creștin, care avea rolul de a-i curăți pe cei care au săvârșit omoruri sau alte păcate grave.
  • Una dintre cele mai respectate tradiții este ținerea postului negru, în ziua de sărbătoare.
  • Tot în popor era întâlnită și interdicția de a tăia și mânca fructe și legume cu formă rotundă, de exemplu pepenele nu era consumat în această zi. Totuși, aceste obiceiuri nu au legătură cu Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, deci, teoretic, nu trebuie respectate cu strictețe.

Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul

„Sfinte Prorocule Ioan, Înaintemergătorule și Botezătorule al lui Hristos, neputincioasă este mintea noastră în a-ți aduce laude după cuviință.

Ci destul îți este ție lauda Mântuitorului Hristos, lângă al Cărui Tron mijlocești împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Pentru aceasta, îți mulțumim și cu umilință te rugăm: tinde mâna cea îngerească și risipește norul gândurilor rele care ne copleșesc pe noi.

Adu pace în inimile, casele și obștile noastre. Împacă-ne cu Dumnezeu și cu aproapele nostru. Spre fapte bune ne îndeamnă și cu boldul pocăinței trezește inimile noastre ca să pricepem prețul mântuirii noastre.

Învățătorule al pocăinței, dă-ne darul străpungerii inimii și lacrimi prin care să ne curățim de păcate și sufletele noastre mai albe ca zăpada să le albim.

De fărădelegi și de cei puternici ai pământului, care strică rânduiala lui Dumnezeu, scapă-ne, prin rugăciunile tale.

Sfinte Ioan Înaintemergătorule, tu, despre care Scriptura spune: „Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut și, înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare”, fii cu noi și ne luminează calea în acest veac întunecat și vrăjmaș cerului, ca, prin rugăciunile tale fiind păziți, înaintea lui Hristos, la Judecată, să dobândim partea cea de-a dreapta, împreună cu toți casnicii Săi.

Amin.”